Η διατροφή ως δεξιότητα στο παιδί - Βιβλιοθήκη Φοίνικα Καλαμαριάς

 Η διατροφή ως δεξιότητα στο παιδί – Βιβλιοθήκη Φοίνικα 9/11/2017

Το 2017 συμμετείχα με μεγάλη μου χαρά στις δράσεις του Δήμου Καλαμαριάς, ως εξωτερικός συνεργάτης στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες, με αντικείμενο αυτό της διατροφικής εκπαίδευσης και συμπεριφοράς τόσο στα μικρά, όσο και στα «μεγάλα» παιδιά.

Περισσότερα
Η διατροφή ως δεξιότητα στο παιδί - Βιβλιοθήκη Φοίνικα Καλαμαριάς

Η διατροφή ως δεξιότητα στο παιδί – Βιβλιοθήκη Φοίνικα 4/11/2017

Το 2017 συμμετείχα με μεγάλη μου χαρά στις δράσεις του Δήμου Καλαμαριάς, ως εξωτερικός συνεργάτης στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες, με αντικείμενο αυτό της διατροφικής εκπαίδευσης και συμπεριφοράς τόσο στα μικρά, όσο και στα «μεγάλα» παιδιά.

Περισσότερα