Πολιτιστικός Σύλλογος Διάδραση

Παρουσίαση στο Πολιτιστικό Σύλλογο Διάδραση – 12/12/2017

Την Τρίτη στις 12 Δεκεμβρίου του 2017 ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διάδραση μου ζήτησε να του παρουσιάσω τις νέες τάσεις στον Τομέα της Διατροφής και με μεγάλη μου χαρά ανταποκρίθηκα στο αίτημά τους.

Περισσότερα
Διατροφική εκπαίδευση σε ενήλικες

Διατροφική εκπαίδευση σε ενήλικες – Βιβλιοθήκη Κηφισιάς – 12/2017

Το 2017 συμμετείχα με μεγάλη μου χαρά στις δράσεις του Δήμου Καλαμαριάς, ως εξωτερικός συνεργάτης στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες, με αντικείμενο αυτό της διατροφικής εκπαίδευσης και συμπεριφοράς τόσο στα μικρά, όσο και στα «μεγάλα» παιδιά.

Περισσότερα
Η διατροφή ως δεξιότητα στο παιδί – Βιβλιοθήκη Κηφισιάς Καλαμαριάς

Η διατροφή ως δεξιότητα στο παιδί – Βιβλιοθήκη Κηφισιάς 12/2017 & 01/2018

Το 2017 συμμετείχα με μεγάλη μου χαρά στις δράσεις του Δήμου Καλαμαριάς, ως εξωτερικός συνεργάτης στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες, με αντικείμενο αυτό της διατροφικής εκπαίδευσης και συμπεριφοράς τόσο στα μικρά, όσο και στα «μεγάλα» παιδιά.

Περισσότερα
Η διατροφή ως δεξιότητα στο παιδί - Βιβλιοθήκη Φοίνικα Καλαμαριάς

Η διατροφή ως δεξιότητα στο παιδί – Βιβλιοθήκη Φοίνικα 9/11/2017

Το 2017 συμμετείχα με μεγάλη μου χαρά στις δράσεις του Δήμου Καλαμαριάς, ως εξωτερικός συνεργάτης στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες, με αντικείμενο αυτό της διατροφικής εκπαίδευσης και συμπεριφοράς τόσο στα μικρά, όσο και στα «μεγάλα» παιδιά.

Περισσότερα
Η διατροφή ως δεξιότητα στο παιδί - Βιβλιοθήκη Φοίνικα Καλαμαριάς

Η διατροφή ως δεξιότητα στο παιδί – Βιβλιοθήκη Φοίνικα 4/11/2017

Το 2017 συμμετείχα με μεγάλη μου χαρά στις δράσεις του Δήμου Καλαμαριάς, ως εξωτερικός συνεργάτης στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες, με αντικείμενο αυτό της διατροφικής εκπαίδευσης και συμπεριφοράς τόσο στα μικρά, όσο και στα «μεγάλα» παιδιά.

Περισσότερα