Διατροφική Εκπαίδευση

Διατροφική Εκπαίδευση

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία, για την επίτευξη ενός σταθερού αποτελέσματος, είναι η δημιουργία μιας σωστής διατροφικής εκπαίδευσης και η ενσωμάτωσή της στην καθημερινότητα σας.

Η διατροφική εκπαίδευση επιτυγχάνεται με την πραγματοποίηση:

  • Συμβουλευτικών συνεδριών εκμάθησης διαχείρισης σωστής διατροφής και τροποποίησης διατροφικής συμπεριφοράς,
  • Καθώς και με ειδικά σεμινάρια διατροφής που πραγματοποιούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα.