Γονιδιακός Έλεγχος Ευεξίας και Μακροζωϊας

Μέσα από το συγκεκριμένο έλεγχο μπορείτε να μάθετε αν:

  • «κουβαλάτε» γονίδια που σχετίζονται με μακροζωία και μακρύτερα τελομερή, που αποτελούν δείκτη νεότητας και καλύτερης αγγειακής ηλικίας
  • φέρετε γενετικές τροποποιήσεις που έχουν συσχετιστεί με αυξημένη φλεγμονώδη κατάσταση και οξειδωτικό stress