Σακχαρώδης Διαβήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης

Διατροφικά πλάνα και διατροφική εκπαίδευση τόσο του ίδιου του πάσχοντα, όσο και τις υπόλοιπης οικογένειας με στόχο την:

 • Διατήρηση της γλυκόζης σε φυσιολογικές τιμές
 • Διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων λιπιδίων και αρτηριακής πίεσης
 • Διατήρηση φυσιολογικού βάρους ή απώλεια όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Αποφυγή υπογλυκαιμιών
 • Πρόληψη ή τουλάχιστον επιβράδυνση μακροπρόθεσμων επιπλοκών του διαβήτη

που αφορά τον:

 • Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1
 • Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2
 • Διαβήτη της Κύησης

Η αντιμετώπιση των διατροφικών αναγκών των ασθενών γίνεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν :

 • προσωπικές,
 • πολιτισμικές,
 • κοινωνικο-οικονομικές διαφορές,
 • το βαθμό στον οποίο το κάθε άτομο είναι πρόθυμο να συνεργαστεί
 • συνοδό νοσηρότητα

Ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη μακροχρόνια προσαρμογή και συμμόρφωση στις διαιτητικές συστάσεις.