Χειρουργική Παχυσαρκία

Χειρουργική Παχυσαρκία

Η χειρουργική της παχυσαρκίας (Bariatric surgery) αποτελεί έναν συνεχώς αναπτυσσόμενο κλάδο της χειρουργικής του πεπτικού. H διατροφική υποστήριξη ασθενών πριν και κατόπιν βαριατρικών επεμβάσεων είναι και πρέπει να είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της βαριατρικής χειρουργικής.