Μεμονωμένες μετρήσεις

Μεμονωμένες μετρήσεις

Οι μετρήσεις αφορούν:

  • Ολική και Τμηματική Ανάλυση σώματος (ΒΙΑ και δερματοπτυχές)
  • Περίμετρος μέσης, κοιλιάς, περιφέρειας, κ.τ.λ.

Η λιπομέτρηση σας παρέχει τις παρακάτω πληροφορίες:

  • Μυϊκός Ιστός σε ποσοστό (%) και Kg
  • Σωματικό Λίπος σε ποσοστό (%) και Kg
  • Σπλαχνικό λίπος (=λίπος γύρω από την κοιλιά), μία ένδειξη για κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και μεταβολικών διαταραχών
  • Συνολικά υγρά σώματος σε Kg
  • Τμηματική κατανομή Λίπους και Μυϊκής μάζας σε 5 σημεία του σώματος
  • Αξιολόγηση συνολικής φυσικής κατάστασης
  • Ιστορικό μετρήσεων και γραφήματα (για μελλοντικές μετρήσεις)