παχυσαρκία

παχυσαρκία

Η παχυσαρκία θεωρείται χρόνια πάθηση και η αντιμετώπιση της πρέπει να είναι αντίστοιχη. Χρειάζεται μια συνεχής προσπάθεια και δεν μπορούν να υπάρξουν μόνιμα αποτελέσματα σε μια δίαιτα, όταν αυτά δεν συνοδεύονται από ένα πλάνο διατήρησης σε μακροχρόνια βάση. Ακόμη περισσότερο όταν οι αιτίες που προκαλούν την εναπόθεση περιττού λίπους είναι ποικίλες, ή και άγνωστες ακόμη, ενώ κάποιες από αυτές έχουν γενετικά χαρακτηριστικά και δεν τροποποιούνται με ένα απλό πλάνο αδυνατίσματος.

Ένα σωστό και ισορροπημένο διαιτολόγιο θα πρέπει να ακολουθεί τους 3 χρυσούς κανόνες της διατροφής.

  • Iσορροπία
  • Ποικιλία
  • Μέτρο