Άνοια - Photo by Robina Weermeijer on Unsplash

Η διατροφή ως ασπίδα στην άνοια

Τι είναι η άνοια και ποιες οι μορφές της; Ως άνοια (dementia) χαρακτηρίζεται μια κατάσταση κατά την οποία αναπτύσσονται συμπτώματα εξασθένησης των νοητικών λειτουργιών, όπως για παράδειγμα της μνήμης και των δεξιοτήτων σκέψης και συλλογισμού. Με τον όρο αυτό, λοιπόν, δεν αναφερόμαστε σε μια συγκεκριμένη ασθένεια, αλλά σε μία ομάδα συμπτωμάτων. Η πιο κοινή μορφή…